>

วิธีทำดอกไม้ดินไทย

 
อุปกรณ์ พิมพ์ตัด เกสร กรรไกร เหล็กคลึง
ทำเกสรดอกไม้
รีดดินไทยด้วยเครื่้องรีดดิน
ดินไทยที่รีดแล้ว
กดดินไทยด้วยพิมพ์ตัดลบขอบให้บาง
ใช้เหล็กเหลี่ยมทำรอยกลีบดอก
ใช้เหล็กหัวกลมคลึงให้พริ้ว
ใช้เหล็กหัวกลมคลึงให้โค้งมน
ทากาวที่ก้นของเกสรใช้ก้านเกสรเสียบกลางดอก
จัดรูปทรงดอกให้สวยงาม
ปั้นดินไทยสีเขียวเป็นรูปหยดน้ำ
กรรไกรเล็กตัดเป็น 5 กลีบ บีบให้แบน
ใช้ก้านดอกเสียบกลางกลับดอก เข้าช่อ
ใช้พิมพ์ตัดกดดินไทยสีเขียว ลบขอบให้บาง
กดพิมพ์ลาย
 
ลวดเบอร์ 26 ทากาวติดกลางใบ
เข้าช่อรอไว้
ดินไทยสีน้ำตาลเข้มหุ้มลวด ดัดเป็นรูปต้นซากุระ
จัดตกแต่งบนแจกัน