แหล่งข้อมูล2


 

ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1-1.html
ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1-2.html

http://kruchada.wikispaces.com/file/view/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+1.2+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf

หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์  https://sites.google.com/site/piriya23101y2555/neuxha/headstru
วิธีดำเนินการทำโครงงาน http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit2/unit2-1.html
การตั้งชื่อโครงงาน http://www.vcharkarn.com/project/article/19584
เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3-1.html

https://sites.google.com/site/adbandon/ng-23102-thekhnoloyi-sarsnthes-5/tawxyang-kar-kheiyn-khx-senx-khorng-ngan-khxmphiwtexr

ตัวอย่าง Story Board ของ
โครงงานเกม "กอดพะยูนกู้โลก"
http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/strbd-dugong.pdf
แนวทางการจัดทำโครงงาน

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit4/unit4-1.html

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit4/unit4-2.html

รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานโครงงาน

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit5/unit5-1.html

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit5/unit5-2.html

https://krumomtidarat97.files.wordpress.com/2013/09/full-paper.pdf

การนำเสนอและประเมินโครงงาน

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit6/unit6-1.html

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit6/unit6-2.html

   
ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์

http://www.vcharkarn.com/project/cat/1

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1-3.html

http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit2/unit2-2.html

ตัวอย่างรายงานโครงงาน

http://www.thaischool.in.th/_files_school/57100962/data/57100962_1_20130206-111040.pdf

https://krumomtidarat97.files.wordpress.com/2013/09/full-paper.pdf

http://www.slideshare.net/cucumberptw/ss-25372018

ใบงานตามภารกิจที่ 1

https://krudaweexxl.files.wordpress.com/2012/05/e0b983e0b89ae0b887e0b8b2e0b899e0b897e0b8b5e0b988-2-1-2-4.pdf

 

     บทนำ   |     ภารกิจ |    กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป 

 

 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้น
จากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ     SBMLD  
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดิน
ไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 
ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine