ใบงานที่ 6 โครงเรื่อง

ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
 
    1.  การประมวลความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นว่าจะเขียนประเด็นใดบ้าง แล้วจึงนำความคิดนั้นมาเรียบเรียง
จัดลำดับ การประมวลความคิดแล้วนำมาเรียบเรียงนี้เรียกว่า..............................................................
 
    2.  ความคิด (Thought) หมายถึงอะไร ......................................................................................
..................................................................................................................................................
 
    3.  ความสำคัญของโครงเรื่องมีอะไรบ้าง ..................................................................................
..................................................................................................................................................
 
    4.  โครงเรื่องที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ......................................................................................
.................................................................................................................................................
 
    5.  ให้บอกประเภทของโครงเรื่อง ..............................................................................................
...................................................................................................................................................

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้น
จากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ     SBMLD  
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดิน
ไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 
ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine