นางสาวรสรินทร์ กุดขุนทด

นางสาวรสรินทร์  กุดขุนทด 

ปีการศึกษา ประเภทผลงาน หน่วยงานที่จัด
 2553 รางวัลชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง ประเภททีมผสม
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) ในงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ) ที่ศูนย์
แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดสวนถาดแห้ง
ประเภททีมผสม 
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) 
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง รอบคัดเลือก อบจ.ขอนแก่น
2554 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง 
ประเภททีมผสม 
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) 
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง รอบคัดเลือก อบจ.ขอนแก่น
2555 ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง
รอบคัดเลือก
อบจ.ขอนแก่น

 

 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ    SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine