ผลงาน ปี 2558

หมวด: เกียรติบัตร/ผลงาน

ผลงาน ปี 2558

นางสาวสุวรรณภา ตู้โภค

หมวด: เกียรติบัตร/ผลงาน
นางสาวสุวรรณภา  ตู้โภค
1) รางวัลชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2555
3) เข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ปี 2555 และปี 2556
4) รางวัลชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก ปี 2555 และปี 2556
5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก ปี 2557
6) รางวัลเหรียญทอง การจัดสวนถาดแห้ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.ที่ 25 ปี 2554, 2555
7) รางวัลเหรียญทอง การจัดสวนแก้ว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.ที่ 25 ปี 2556, 2557
   

56_06_19_02.jpgjane57_10_14.jpgIMG_Res_0065.JPGa6 001.jpg2.JPG55_11_13_1 Medium.jpgjane56_10_29.jpg56_08_04_1 Medium.jpg

ผลงานปี 2552

หมวด: เกียรติบัตร/ผลงาน

   

   

ชนะเลิศการประกวดสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 17 (ระดับประเทศ) ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองธานี

       
ชนะเลิศการประกวดสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 17 ที่ศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาขอนแก่น

ชนะเลิศการประกวดสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นรอบคัดเลือก ครั้งที่ 17 ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

 

รับโล่รางวัลการประกวดครูดีเด่น จากศูนย์ประสานงานวิชาการท้องถิ่นที่ 9 ที่จังหวัดสกลนคร 1-2 เมษายน 2553

 

นางสาวรสรินทร์ กุดขุนทด

หมวด: เกียรติบัตร/ผลงาน

นางสาวรสรินทร์  กุดขุนทด 

ปีการศึกษา ประเภทผลงาน หน่วยงานที่จัด
 2553 รางวัลชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง ประเภททีมผสม
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) ในงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ) ที่ศูนย์
แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดสวนถาดแห้ง
ประเภททีมผสม 
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) 
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง รอบคัดเลือก อบจ.ขอนแก่น
2554 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง 
ประเภททีมผสม 
(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร) 
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  ชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง รอบคัดเลือก อบจ.ขอนแก่น
2555 ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดสวนถาดแห้ง
รอบคัดเลือก
อบจ.ขอนแก่น

 

 

ผลงานปี 2553

หมวด: เกียรติบัตร/ผลงาน

    

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ประเภททีมผสม งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 18 ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี

   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

เนื้อหาอื่นๆ...

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ    SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine