การจัดสวนประดับงานนิทรรศการ

วันที่1-3 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมจีดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่22.  ประจำปี 2557 เลยเก็บภาพการจัดสวนประดับบูธนิทรรศการ