ชื่อโครงงาน ผ้าทอ ดินไทยกับไอที
รางวัล  1.  เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รอบคัดเลือก
 ประจำปี 2563 วันที่ 24  มกราคม 2563 ที่โรงเรียน
พระยืนวิทยาคม จ.ขอนแก่น

ชื่อผู้จัดทำ นางสาวชุติกาญจน์ มีหาพันธ์ นางสาวณัฐนิชา แสนชัย 
             นางสาวศิริรัตน์ วรรณทอง 
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  นางอารี  ราชสาร  นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า

ชื่อโครงงาน การพัฒนาธุรกิจร้านค้าออนไลน์ (E-commerce)
"nwshop"

รางวัล  1.  ชนะเลิศการประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี
2562 วันที่ 27  มิถุนายน 2562 ที่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

           2.  ชนะเลิศการประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นรอบคัดเลือก ประจำปี 2562 
วันที่ 7  มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ชื่อผู้จัดทำ นางสาวเจตนิพัทธ์  เขียวหัน  นางสาววิภาวดี  อุทัยเลี้ยง 
             นางสาวศิริมาศ  จำปารัตน์
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  นางอารี  ราชสาร  นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า

ชื่อโครงงาน หัตถศิลป์ดินไทย สร้างรายได้ สืบสานภูมิปัญญา
รางวัล 1. เหรียญทองอันดับ 5 การประกวดโครงงานการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
 ประจำปี 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
        2. ชนะเลิศการประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นรอบคัดเลือก ประจำปี 2561 
วันที่ 3  มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนพระยืนวิทยาคม
        3. รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสพม.25 วันที่ 7 กันยายน
2561 ที่โรงเรียนขามแก่นนคร
ชื่อผู้จัดทำ เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีหาพันธ์  เด็กหญิงณัฐนิชา  แสนชัย 
             เด็กหญิงศิริรัตน์ วรรณทอง 
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  นางอารี  ราชสาร  นางสาวอุทุมพร  ทุมมี

 

Home

59_07_26มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค

วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 ครูอารีได้นำผลงานการจัดสวนถาดชื้นของ
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส จัดแสดงในบู๊ธศูนย์เครือข่ายชุมแพในงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ ศูนย์ประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนาสื่อโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน

 โครงการพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยการส่วนร่วมครู ชุมชนและนักเรียน
4-5 สิงหาคม 2558
ศึกษาดูงาน        ฟังบรรยาย      ปฏิบัติงานกลุ่ม     

Page 4 of 6

  • ชมสวนงานเกษตรภาคอีสาน_2
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_4
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_5
  • การจัดสวนถาด สพม.25 ปี57_2
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_5
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_9
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_2
  • ชมงานเกษตรภาคอีสาน_10
  • การจัดสวนแก้ว_9
  • การจัดสวนถาด สพม.25 ปี57_10
 
การอบรม
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี  วันที่ 14-16  ตุลาคม 2558
 
  
รางวัลเหรียญทอง การจัดสวนถาดชื้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนรอบคัดเลือก
สพม.25
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเหรียญทอง การจัดสวนแก้ว 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนรอบคัดเลือก 
สพม.25

"ผู้หญิงอารมณ์ดี"

     ห้าสิบปีที่ลืมตามาดูโลก           ผ่านทุกข์โศก สุขเศร้า เคล้าหรรษา
กี่เหมันต์ วสันต์ผ่าน คิมหันต์ลา      มีมารดา คอยปกป้อง คุ้มครองภัย
แปดสิบสี่ปี ที่แม่ ต้องต่อสู้             ยืนเคียงคู่ ข้างพ่อ ไม่หวั่นไหว
อยู่เบื้องหลัง เติมพลัง กำลังใจ       เป็นร่มไทร ให้ลูกรัก ได้พักพิง
ความลำบาก ยากงาน บอกผ่านผิว  เป็นรอยริ้ว หยาบกร้าน ผ่านหลายสิ่ง
สองมือแม่ กล้าแกร่ง อย่างคนจริง  ยามลูกอิง กลับละมุน อบอุ่นใจ
มองเส้นผม พรมขาว ราวดอกฝ้าย   เปล่งประกาย แววตา ยังสดใส
ยามยิ้มแย้ม แก้มตอบ ลูกชอบใจ    โลกสดใส เมื่อแม่ยิ้ม ลูกอิ่มเอม

*** อยากเห็นรอยยิ้มนี้ ตราบนานเท่านาน***

ประพันธ์โดย ปรีชา  สุณาโท ลูกชายคนเดียวของแม่

We are not in JoomGallery Ambit

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 

ผลงานนักเรียน วิชา ง30247
วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

บทเรียนออนไลน์  เรื่อง

อาหารพื้นบ้านล้านนา 

อาหารเพื่อสุขภาพ  

นิทานพื้นบ้าน 

ประเพณีอีสานบ้านเฮา 

ขนมไทย น่ารู้ ชวนชิม  

สำนวนไทยพาเพลิน 

ท่องเที่ยวอีสานไทย

การใช้งาน Adobe Flash


   โครงงานคอมพิวเตอร์ 2558

วิถีชีวิตชุมชนบ้านโนนชัย

วิถีชีวิตชุมชนบ้านธาตุ

วิถีชีวิตชุมชนบ้านมิตรภาพ


 

 ผลงานนักเรียน วิชา ง30248 

การนำเสนองานขั้นสูง 


 

 Tour together 
      อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
 
 the destiny on tours        
         ตอน รักถิ่นคอนสาร

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ    SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

แหล่งเรียนรู้การจัดสวน
สวนนงนุช จ.ชลบุรี 
สวนวัดบึงกุ่ม
สวนหลวงราชพฤกษ์
 
 the gardener คนรักสวน

ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54

ผลงานการจัดสวนถาด

 รองชนะเลิศอันดับ 2 งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ปี 2553
 ชนะเลิศ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ปี 2553
 รองชนะเลิศอันดับ 1  งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ปี 2554
 ชนะเลิศ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ปี 2556
แข่งขัน งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ปี 2556
         
ชนะเลิศ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ปี 2555
ชนะเลิศ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ปี 2556

เหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพม.25 ปี 2554

 จัดแสดงในงานนำเสนองานวิจัยนานาชาติ 
10-11 กรกฎาคม 2556
 รองชนะเลิศอันดับ 2 งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ปี 2558
2338456
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
582
1595
6485
2319000
46043
45793
2338456

Your IP: 35.170.78.142
Server Time: 2020-10-28 07:47:59
        

         

 

Joomla templates by Joomlashine