สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สำนวนไทยพาเพลิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                   นายพีระพล        โพธิ์แย้ม                                                นางสาวจิราภรณ์    ผ่อนดี

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3              

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสวนถาด
การละเล่นไทย
คำบาลี-สันสกฤต
คำเป็น-คำตาย
ประโยคความรวม
เสียงในภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ออกแบบและพัฒนาโดย นายพีระพล โพธิ์แย้ม นางสาวจิราภรณ์ ผ่อนดี