บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ขนมไทย น่ารู้ ชวนชิม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่...บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ขนมไทย น่ารู้ ชวนชิม
เมนูหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un title page

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การออกแบบจัดสวน

แบบทดสอบก่อนเรียน

 

๑. ขนมในข้อใดเป็นขนมไทยแท้ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ
   ลอดช่อง
ซ่าหริ่ม
  เม็ดขนุน
ขนมผิง

๒. ถ้าต้องการมีเงินทองมากๆ นักเรียนจะต้องทานขนมประเภทใดตามความเชื่อของคนไทย
ขนมกง
      ขนมฟักบัว
      ขนมทองพุ
           ขนมจ่ามงกุฎ

๓. ขนมใดให้ความหมายว่าคู่แต่งงานจะอยู่กันยืนยาว
        ขนมทองเอก
         ขนมทองฝอย
         ขนมทองหยิบ
        ขนมทองเอก

๔. ขนมชนิดใดที่ได้มาจากการกวน
     ขนมกล้วย
  ขนมตาล
    ขนมตะโก้
ขนมผิง

๕. ขนมจ่ามงกุฏเป็นขนมของภาคใด

     ภาคอีสาน
ภาคใต้
     ภาคเหนือ
      ภาคกลาง

๖. ขนมใดเป็นขนมน้ำ
      กล้วยเชื่อม
        กล้วยบวชชี
     ขนมกล้วย
             กล้วยอบน้ำผึ้ง

๗. ข้อใดเป็นขนมไทยประเภททอด
         ขนมทองเอก
           ขนมฝอยทอง
          ขนมทองหยิบ
            ขนมกรอบเค็ม

๘. ถ้าต้องการให้ขนมไทยมีกลิ่นหอมควรทำอย่างไร
         อบควันเทียน
          เติมน้ำอบไทย
                    เติมน้ำลอยดอกมะล
     เติมแป้งร่ำ

๙. ข้อใดเป็นส่วนผสมหลักของขนมไทย
               แป้ง ข้าว น้ำตาล
            แป้ง น้ำตาล ไข่
            ไข่ น้ำตาล กะทิ
                      แป้ง น้ำตาล มะพร้าว

๑๐. ขนมชนิดใดมีความเหนี่ยวแน่นเป็นปึกแผ่นมั่นคง
          ขนมข้าวเหนียว
  ขนมถ้วยฟู
    ขนมทองพล
      ขนมทองเอก

Score =
Correct answers:

http://th.wikipedia.org/wiki/ขนมไทย

http://thaidesserts0205.blogspot.com/

 

 

 

 
ลิขสิทธิ์โดย ศักดิ์ปรีชา ทาเธาว์