บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ขนมไทย น่ารู้ ชวนชิม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่...บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ขนมไทย น่ารู้ ชวนชิม
เมนูหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษา

ครูอารี ราชสาร

 

จัดทำโดย..

 

1. นายศักดิ์ปรีชา ทาเธาว์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 8

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

2.นางสาวศกลวรรณ ชัยมี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 34

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/ขนมไทย

http://thaidesserts0205.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ลิขสิทธิ์โดย ศักดิ์ปรีชา ทาเธาว์