การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
   
ภัยคุกคามและลักษณะของการคุกคาม การติดตั้งระบบความปลอดภัยของข้อมูล
   
ระบบตรวจสอบผู้ทำรายการในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ระบบความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์