บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ขนมไทย น่ารู้ ชวนชิม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่...บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ขนมไทย น่ารู้ ชวนชิม
เมนูหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้

 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและอธิบายประวัติของขนมไทยและขนมไทยโบราณได้

2. ได้เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักรู้จักขนมไทยมากยิ่งขึ้น

3.ได้คงไว้ซึ้งความเป็นเอกลักษณ์ไทย

4.เพื่อให้นักเรียนมีกิจนิสัยในการเรียนที่ดี 


 

http://th.wikipedia.org/wiki/ขนมไทย

http://thaidesserts0205.blogspot.com/

 

 

 

 

 
 
 

ลิขสิทธิ์โดย ศักดิ์ปรีชา ทาเธาว์